Canada đã xác nhận kế hoạch giảm nhập cư năm 2019.
Canadian flag in the mountains at sunset

Canada đã xác nhận kế hoạch giảm nhập cư năm 2019.

Kế hoạch được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Di trú Diversity and Inclusion Simon Jolin-Barette, nhằm mục đích giảm 20% nhập cư so với năm 2018 bằng cách hạn chế số lượng lao động, doanh nhân và người di cư kinh tế, những diện di cư khác chuyển đến Quebec vào năm 2019.

Theo Kế hoạch nhập cư Quebec 2019 cho phép khoảng 40.000 cư dân thường trú mới, con số này thấp hơn số cư dân thường trú dự kiến năm 2018 là 10.000 hồ sơ.

Thời gian áp dụng quy định mới : 2019.
Thị thực / giấy phép bị ảnh hưởng: Người lao động nước ngoài, người xin thường trú và người tị nạn.
Ai bị ảnh hưởng: Chủ lao động và công dân nước ngoài tìm kiếm giấy phép cư trú tại Quebec.
Bối cảnh: Hiệp định Canada-Quebec trao cho Quebec thẩm quyền lựa chọn người nhập cư và người tị nạn để chuyển đến tỉnh bang . Mỗi năm, Bộ Di trú, Diversity and Inclusion Quebec sẽ đưa ra các dự đoán cho năm tiếp theo.

Kế hoạch năm nay đưa ra một thông báo trong chiến dịch của Liên minh được bầu gần đây là Avenir Québec làm chậm nhập cư bất chấp sự phản kháng của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người đã bày tỏ rằng việc nhập cư giảm có thể làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu hụt lao động tỉnh bang.

Biểu đồ dưới đây so sánh các dự đoán số lượng người nhập cư năm 2018 và 2019, như được nêu trong bản tóm tắt Kế hoạch 2019:

Phạm vi 2018
Công nhân có trình độ 24.200-26.300
Doanh nhân 4.000-4.300
Người tị nạn 8.100-8.800
Những người di cư khác 600-800
Tổng số lượng nhập cư 49.000-53.000

Phạm vi 2019

Công nhân có trình độ 18.000-20.100
Doanh nhân 3.100-3.400
Người tị nạn 6.800-7.500
Những người di cư khác 600-800
Tổng số lượng nhập cư 38.000-42.000

Chủ lao động và công dân nước ngoài nên tính đến các mục tiêu dự kiến khi xin giấy phép cư trú tại Quebec.

Nguồn: Thông báo này được chuẩn bị bởi Garson LLP, một công ty luật độc lập, đã liên minh với Deloitte LLP ở Canada.

Trả lời