Châu Âu vẫn là điểm đến chính cho các cá nhân tìm kiếm quốc gia định cư cho mình.

Châu Âu vẫn là điểm đến chính cho các cá nhân tìm kiếm quốc gia định cư cho mình. Ngày nay, có nhiều cá nhân và gia đình mong muốn…

Continue Reading Châu Âu vẫn là điểm đến chính cho các cá nhân tìm kiếm quốc gia định cư cho mình.

Chính phủ xem xét một số thay đổi về chương trình Nhập quốc tịch Malta (MIIP)

Sau khi đưa ra quyết định thay đổi điều luật về Chương trình Nhập quốc tịch Malta diện đầu tư, hay còn biết đến với tên gọi Chương trình Nhà…

Continue Reading Chính phủ xem xét một số thay đổi về chương trình Nhập quốc tịch Malta (MIIP)

Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta đang đạt đến giới hạn!

Chính phủ Malta đã thông báo rằng Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta đang đạt đến giới hạn. MIIPA sẽ tiếp tục chấp nhận đơn xin nhập tịch…

Continue Reading Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta đang đạt đến giới hạn!